Μείωση της τάξεως του 5,6% σημείωσε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων το Μάρτιο, ενώ τον ίδιο μήνα ο κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο υποχώρησε κατά 5,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγεκριμένα, ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιµα κατά το µήνα Μάρτιο, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαρτίου 2012, σηµείωσε µείωση 6,1%, έναντι µείωσης 14,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, µε τα καύσιµα, σηµείωσε µείωση 5,7%, έναντι µείωσης 15,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Ο ∆είκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιµα, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαρτίου 2012, σηµείωσε µείωση 6,4%, έναντι µείωσης 14,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Ο ∆είκτης Όγκου, µε τα καύσιµα, σηµείωσε µείωση 5,6%, έναντι µείωσης 16,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.