Ακόμα και αν έχετε το καλύτερο σήμα  για είσοδο και αυτή πραγματοποιείται στην πιο κατάλληλη στιγμή, αυτό δεν ωφελεί ιδιαίτερα, εάν δεν έχετε το ανάλογο money management. Μπορεί να αναλύετε τέλεια μια μετοχή, να βρίσκετε την καλύτερη στρατηγική, να προβλέπετε σωστά το τι θα κάνει η αγορά και τελικά να χάνετε τα χρήματά σας, εφόσον δεν χρησιμοποιείτε τον ανάλογο έλεγχο του ρίσκου.


Σύμφωνα με τον Stanley Kroll: «είναι καλύτερα να έχεις ένα σύστημα που ταλαντεύεται και πολύ καλό money management, παρά να έχεις ένα εξαιρετικό σύστημα με φτωχό money management.»

Αν και οι περισσότεροι επιτυχημένοι traders, κατανοούν ότι το money management είναι το πιο σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία, η πλειοψηφία των επενδυτών στο σημείο αυτό πραγματοποιεί τα περισσότερα λάθη.

Το money management έχει μερικούς βασικούς κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται πιστά προκειμένου να αποφεύγονται τα λάθη.

Οι βασικοί αυτοί κανόνες είναι οι εξής:


1. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικά stop loss κατά το άνοιγμα μιας νέας θέσης, εφόσον έτσι  μειώνετε/  ελαχιστοποιείτε το θεωρητικό ρίσκο που διατρέχετε σε κάθε πράξη. Θεωρητικό ρίσκο θεωρείται η διαφορά μεταξύ της τιμής εισόδου στην αγορά και της υποτιθέμενης τιμής στην οποία θα πραγματοποιηθεί έξοδος, εάν η κίνηση της μετοχής γίνει ενάντια στις προσδοκίες μας.

Π.χ αγοράζοντας μια μετοχή στα 5€ και θέτοντας ένα stop στα 4,5 € έχετε ένα θεωρητικό ρίσκο ίσον με 0,5 €. Ο θεωρητικός κίνδυνος θα πρέπει να περιορίζεται σε ποσοστό 2% - ή και λιγότερο - στο το συνολικό κεφάλαιο που διαθέτετε για χρηματιστηριακές επενδύσεις.

Αν λοιπόν έχετε κεφάλαιο 50.000 €, ο θεωρητικός κίνδυνος για κάθε πράξη δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 50.000 Χ 2% = 1.000€. Έτσι αν αγοράσετε τη μετοχή στα 5 € με προστατευτικό stop στα 4,5 θα αγοράσετε πάνω από 2.000 μετοχές, αφού ο θεωρητικός κίνδυνος είναι 0,5Χ2000=1.000€.

2. Χρησιμοποιήστε τα προστατευτικά stops για να προστατέψετε τα κέρδη, αν η κίνηση της μετοχής είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες σας.   Αν η μετοχή πραγματοποιήσει μια σημαντική κίνηση, που είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, θα πρέπει να μεταφέρετε το προστατευτικό stop, σε ένα υψηλότερο επίπεδο, που θα είναι ακριβώς κάτω από το τελευταίο ισχυρό επίπεδο στήριξης.

3. Μπορείτε να ενισχύσετε τη θέση σας, αν ξεκινήστε με μια μικρή θέση και οι τιμές κινηθούν σύμφωνα με τις προσδοκίες σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να μετατοπίσετε το stop σας, ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος του αρχικού κεφαλαίου. Έστω π.χ ότι αγοράσατε μια μετοχή στα 5 € με προστατευτικό stop στα 4,5 και η μετοχή κινείται  αρχικά ανοδικά και στη συνέχεια κινείται μέσα στη ζώνη των 5,5 - 6,5 €,  πριν να κάνει νέα ανοδική διάσπαση του επιπέδου των 6,5€, μπορείτε να προσθέσετε και άλλα κομμάτια αυτής της μετοχής στη θέση σας μετατοπίζοντας το προστατευτικό stop πάνω από την τιμή αγοράς, έτσι ώστε ο κίνδυνος ζημιών να είναι μηδενικός.

4. Εφαρμόζετε πάντοτε τον κανόνα της κατανομής του 20%. Ουδέποτε επενδύετε περισσότερο από το 20% του συνολικού κεφαλαίου σας σε οποιαδήποτε μετοχή και σε οποιοδήποτε τομέα. Αντίθετα θα πρέπει να μειώνετε τη θέση σας αν η συγκεκριμένη μετοχή αυξάνεται και καταλαμβάνει περισσότερο από το 33% του χαρτοφυλακίου σας.

5. Κρατήστε τη διασπορά του κινδύνου μέσα σε λογικά όρια. Θα πρέπει να προφυλάσσετε το κεφάλαιό σας, κάνοντας κατανομή  των διαθεσίμων σας σε επενδύσεις από διαφορετικά είδη μετοχών.

Αυτός ο αριθμός μετοχών δεν θα πρέπει να είναι πολύ μικρός, ενώ ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να είναι και πολύ μεγάλος. Αυτό σημαίνει ότι  -γιατί πρακτικά ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος-, εάν οι μετοχές σας στις οποίες έχετε ανοικτές θέσεις είναι λιγότερες από έξι. Σαν όριο θα μπορούσατε -ανάλογα με την αξία του χαρτοφυλακίου σας- να θεωρήσετε ότι ο μέγιστος αριθμός διαφορετικών μετοχών είναι το 10. Έχει αποδειχθεί ότι όταν το πλήθος διαφορετικών μετοχών γίνεται μεγαλύτερο από 10, δεν υπάρχει σημαντική μείωση του κινδύνου, ενώ η παρακολούθηση είναι πολύ πιο δύσκολη.

6. Ξεχάστε τη μέθοδο average loss. Πρόκειται για τη γνωστή μεθοδολογία που προτείνεται από κάποιους που λέει πως «όταν αγοράσεις μια μετοχή και αυτή κινηθεί καθοδικά, αγοράζεις και άλλα κομμάτια στη χαμηλότερη τιμή και έτσι μειώνεται η μέση τιμή κτήσης.»

Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να αποτελεί ένα καλό σύστημα για κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο από έρευνες που έχουν γίνει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτή η ενέργεια οδηγεί τελικά σε ακόμη μεγαλύτερες ζημίες. Αύξηση σε μια θέση θα πρέπει να γίνεται, μόνον εφόσον υπάρχουν κέρδη από αυτήν. Σκεφθείτε το βασικό κανόνα που λέει: «δεν πρέπει ποτέ να κινείσαι ενάντια στο ρεύμα (=στην επικρατούσα τάση)».

7. Περιορίστε τον κίνδυνο του πορτοφολίου σας στο 20%. Αν συνέβαινε να ενεργοποιηθούν όλα τα stops των ανοιχτών θέσεων, θα έπρεπε οι απώλειες που θα είχατε να μην υπερβαίνουν το 20% του χαρτοφυλακίου σας. Ακόμη και αν πρόκειται για μια περίοδο οικονομικής σταθερότητας, αυτό το όριο των απωλειών θα πρέπει να διατηρείται στο 20%. Αντίθετα αν πρόκειται για περιόδους αβεβαιότητας, θα πρέπει αυτόματα να μειώνεται στο 15% ή και ακόμη λιγότερο. Η θέσπιση αυτού του ορίου, βοηθάει στο να διατηρηθούν τα προσωρινά βυθίσματα που πραγματοποιούνται στην αξία του χαρτοφυλακίου σας, σε επίπεδα που είναι ανεκτά και όχι καταστροφικά.

8. Αφιερώστε το χρόνο σας και την προσπάθειά σας στην επιλογή των καλύτερων μετοχών. Θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στο να βρείτε τάσεις, οι οποίες έχουν αξιοπιστία, χαμηλό ρίσκο και υψηλή απόδοση. Στόχος σας θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση του χρόνου σε τομείς που θα έχουν μεγάλη επίδραση στην απόδοσή σας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιλέξετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πιο σωστή αγορά.

9. Όταν έχετε αμφιβολίες μείνετε απ' έξω. Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε είναι καλύτερα να μείνετε αμέτοχοι και να μην ανοίξετε μια θέση, εφόσον δεν είστε «σίγουροι» για την πιθανή εξέλιξή της.

Ο Μπετόβεν συνήθιζε να λέει: «και η παύση είναι μουσική». Αντίστοιχα το να μένετε αμέτοχοι στην κίνηση της χρηματιστηριακής αγοράς είναι και αυτό μια θέση. Δεν είναι καθόλου κακό, να μείνετε «εκτός» ,εάν τα κριτήρια τα οποία έχετε θεσπίσει, δεν ικανοποιούνται.
 


10. Η χρηματιστηριακή αγορά είναι ένα παιχνίδι πιθανοτήτων και καθημερινά υπάρχουν χιλιάδες γεγονότα τα οποία είναι απρόβλεπτα. Επίσης η έκταση της επίδρασης κάποιων γεγονότων είναι και αυτή απρόβλεπτη.

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε τις αγορές, και όχι να τρέχετε να τις προσπεράσετε. Η αγορά θα πρέπει να προηγείται και να την αφήνετε να επιβεβαιώνει την ανάλυσή σας, πριν να κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Το μόνο σίγουρο πράγμα στο χρηματιστήριο είναι, ότι κάποιες φορές θα κάνετε λάθος κινήσεις και λάθος προβλέψεις. Αυτό όμως είναι εντελώς φυσικό, αφού οι χρηματιστηριακές επενδύσεις είναι μια επιχείρηση όπως όλες οι άλλες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδέχεστε μεν τις ζημίες,   αλλά να μην τους επιτρέπετε να σας αποπροσανατολίζουν.

11. Κεφαλαιοποιήστε τα κέρδη σας, εφ' όσον έχετε κερδίσει πάρα πολλά. Αν κατορθώσατε να κερδίσετε λίγα χρήματα μην θεωρήσετε ότι το κεφάλαιό σας αυξήθηκε. Περιμένετε πρώτα να κερδίσετε ένα σημαντικό ποσό και μετά αναδιαρθρώστε τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

12. Διατηρήστε ένα ημερολόγιο των πράξεών σας και αξιολογήστε τις   πράξεις σας. Είναι πολύ σημαντικό να θεσπίσετε ένα ημερολόγιο που θα σας δείχνει την εικόνα σας μετά από κάθε πράξη που κάνατε. Εκτυπώστε το διάγραμμα της μετοχής στην οποία κάνατε πράξη σημειώνοντας το σημείο και την τιμή που αγοράσατε καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια κάνατε μετά την αγορά: όπως π.χ:

· προσθήκη νέων αγορών τεμαχίων,

· το σημείο στο οποίο θα βγαίνατε με αρχικό stop

· το σημείο στο οποίο βγήκατε καταγράφοντας το πότε και το γιατί.

· το αν ακολουθήσατε το αρχικό σας πλάνο και γιατί.

· το αν μάθατε κάτι από αυτήν την αγοραπωλησία.

Οι περισσότεροι επενδυτές δεν τηρούν ημερολόγιο και όταν στα πρώτα βήματα βλέπουν ότι απέτυχαν,   εγκαταλείπουν τη στρατηγική τους, χωρίς καν να ελέγξουν τα αίτια και στρέφονται σε άλλες στρατηγικές που πιθανόν να τους δώσουν τα επιθυμητά κέρδη. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα, γιατί αν δεν γνωρίζεις τα αίτια της αποτυχίας δεν μπορείς να καταλάβεις το λάθος. Συνήθως το πρόβλημα δεν είναι στο επενδυτικό σύστημα που εφαρμόζεται, αλλά στο εσωτερικό του ίδιου μας του εαυτού. Αν λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η νέα στρατηγική δεν θα λύσει το πρόβλημα. Έτσι ένα καλό ημερολόγιο πράξεων είναι απαραίτητο για να το βλέπουμε δύο ή τρεις φορές το χρόνο και να καταλαβαίνουμε τα σφάλματά μας μέσα από την αξιολόγηση των πράξεών μας.

Α.Τ

*Οποιεσδήποτε απόψεις, ειδήσεις, μελέτες, αναλύσεις, τιμές, ή και κάθε άλλη πληροφορία που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται ως γενικά σχόλια για την αγορά, αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις του γράφοντος και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Τόσο MONEYPOST.GR , όσο και ο γράφων, δεν αποδέχονται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή κέρδος που μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από την υιοθέτηση από τρίτους των απόψεων που παρατίθενται.