Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) τάχθηκε σήμερα υπέρ των επιθετικών μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχει θέσει σε εφαρμογή η Τράπεζα της Ιαπωνίας από τον Απρίλιο, υπό τις πιέσεις της κυβέρνησης Άμπε, γνωστής ως «Αμπενόμικς».

«Η οικονομική ανάκαμψη αποκτά ορμή, οδηγούμενη κατά μεγάλο μέρος από την υιοθέτηση του νέου πλαισίου Ποσοτικής και Ποιοτικής Νομισματικής Χαλάρωσης» (Quantitative and Qualitative Monetary Easing, QQME), ανέφερε το ΔΝΤ.

«Η έναρξη της εφαρμογής των νέων πολιτικών αφήνει πολλές υποσχέσεις. Η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανέκαμψε σθεναρά, καθοδηγούμενη από την κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές», σημείωσε ο διεθνής χρηματοοικονομικός αυτός θεσμός. Η οικονομία της Ιαπωνίας μεγεθύνθηκε κατά 3,5% το πρώτο τρίμηνο του 2013, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των περισσότερων αναλυτών.

Το ΔΝΤ, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, προβλέπει ότι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,6% το 2013.

Η Ιαπωνία πλήττεται από μια κρίση αποπληθωρισμού η οποία διαρκεί πάνω από μια δεκαετία. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της χώρας, ο Χαρουχίκο Κουρόντα, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο, έχει δεσμευτεί να προχωρήσει στη λήψη επιθετικών μέτρων νομισματικής πολιτικής, ώστε να επιτύχει το στόχο ο πληθωρισμός να ανέλθει στο 2%.

«Οι συμπληρωματικές αναπτυξιακές στρατηγικές κι οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις είναι πάντως αναγκαίες ώστε ο πληθωρισμός να ανέβει (στο επιθυμητό επίπεδο) με σταθερό τρόπο. Εάν εφαρμοστούν αυτές επιτυχώς, η αποστολή (του ΔΝΤ στην Ιαπωνία) εκτιμά ότι ο στόχος για πληθωρισμό 2% μπορεί να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα ως μεσοπρόθεσμα», ανέφερε το ΔΝΤ.

Ωστόσο η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε πτώση 0,4% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, για έκτο συνεχόμενο μήνα.

Στο μεταξύ, το ΔΝΤ ανέφερε πως δεν θεωρεί ότι η πρόσφατη υποτίμηση του ιαπωνικού γεν είναι προβληματική, «καθ' όσον η νομισματική χαλάρωση αποσκοπεί στην εκπλήρωση στόχων εσωτερικής πολιτικής και συνοδεύεται από συνεκτικές δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».

Το γεν έχει πέσει κατά 25% εν σχέσει με το δολάριο των ΗΠΑ από τον Νοέμβριο. Η υποτίμηση του ιαπωνικού νομίσματος κάνει τα ιαπωνικά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά στο εξωτερικό και ευνοεί τον επαναπατρισμό εσόδων.