Το ποσό των 7,2 δισ. ευρώ σε ομόλογα εκταμιεύθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Εν τω μεταξύ, απόψε συνεδριάζει και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με βασικό θέμα την έγκριση της εκταμίευσης της δόσης των 1,8 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.