Εκτός του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης βγαίνει από τις 3/6 η μετοχή ττης Eurobank, ενώ στη σύνθεση του δείκτη προστίθενται οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και Τράπεζας Κύπρου.

Η Διοίκηση του ΧΑ έχει ήδη διευκρινίσει ότι η Τράπεζα Κύπρου α αφαιρεθεί από τον εν λόγω δείκτη στις 7 Ιουνίου σε μηδενική τιμή, εάν δεν ανασταλεί η διαπραγμάτευσή της.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επισημαίνει ότι η νέα σύνθεση του δείκτη  FTSE Large Cap θα ισχύσει παράλληλα με τις αλλαγές στον γενικό δείκτη στις 3 Ιουνίου.