Με αύξηση του μεριδίου αγοράς στο κανάλι του φαρμακείου στην Ελλάδα, ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και ενδυνάμωση της παρουσίας του στις αγορές προτεραιότητας του εξωτερικού, κλείνει το Ά τρίμηνο του 2013 για τον όμιλο ΚΟΡΡΕΣ.

Συγκεκριμένα στις χώρες όπου επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ο όμιλος – ανάμεσα στις οποίες Γερμανία, Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία και Σκανδιναβία – σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 18%. Στόχος του ομίλου στις συγκεκριμένες αγορές, είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της μάρκας στα σημεία ημι-επιλεκτικής διανομής και στα φαρμακεία, τόσο μέσω προωθητικών ενεργειών όσο και με την τοποθέτηση νέων προϊόντων.

Σε επίπεδο κύκλου εργασιών, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2013, επηρεασμένες από το ότι η Johnson & Johnson παράγει πλέον κυρίως η ίδια τα προϊόντα που διανέμει στην Β. Αμερική καθώς και την οριακή μείωση πωλήσεων στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν στα 12,0 εκ. ευρώ από 12,5 εκ. ευρώ

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, εάν αφαιρεθεί η επίπτωση εκτάκτου κόστους αναδιοργάνωσης περιλαμβανομένων μη επαναλαμβανόμενων ενεργειών αναδιάρθρωσης των απαιτήσεων στις οποίες προέβη ο Όμιλος δεδομένου του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος που προβλέπεται (αναπροσαρμοσμένα EBITDA), αυξήθηκαν κατά 3,6% στα €3,0 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2013 από 2,9 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, αποτέλεσμα της μείωσης του λειτουργικού κόστους .

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου μετά την αφαίρεση και του παραπάνω κόστους αναδιοργάνωσης ανήλθαν στα 2,3 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ανέρχονται στα 1,6 εκ. ευρώ από -1,3 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012, αποτέλεσμα της βελτίωσης του λειτουργικού κόστους και των προσπαθειών της διοίκησης για αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα -0,1 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 από 0,9 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Αν εξαιρεθεί η παραπάνω επιβάρυνση αναδιοργάνωσης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας θα αντιστοιχούσαν σε 0,6 εκ. ευρώκέρδη.

Στην Ελλάδα, παρόλο που το οικονομικό περιβάλλον δεν παρουσίασε σημάδια βελτίωσης, ο όμιλος διατήρησε τα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2012, αυξάνοντας περαιτέρω το μερίδιο αγοράς του στο κανάλι του φαρμακείου παρά την οριακή μείωση πωλήσεων [1,5%], αποτέλεσμα της συνεχόμενης στήριξης στρατηγικών κατηγοριών:

-φροντίδα προσώπου λάνσαρε τον ορό ολικής αναδόμησης Μαύρη Πεύκη, μια φόρμουλα βασισμένη σε ανακάλυψη που έχει βραβευτεί με NOBEL Χημείας

- αντιηλιακή φροντίδα, ανέπτυξε μία σειρά νέας γενιάς αντιηλιακών με τριπλή δράση – αντιηλιακή, αντιρυτιδική, κατά των πανάδων – βασισμένη σε καινοτόμο δραστικό από φυτικά βλαστοκύτταρα Κόκκινου Σταφυλιού