Το Λιανικό Εμπόριο δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, από οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα και απαιτεί μη εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ προσφέρεται για εργασίες κοινωνικών ομάδων με ανάγκες ευέλικτης μορφής απασχόλησης, όπως νεαρές μητέρες και φοιτητές. Η τόνωσή του είναι επομένως ουσιώδους σημασίας για την ανάκαμψη της Ευρωπαικής οικονομίας.

Αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συζήτηση με θέμα το ρόλο του λιανικού εμπορίου στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο την Τετάρτη 29 Μαιου, από ομάδα Ευρωβουλευτών υπο την ηγεσία της Σουηδής Ευρωβουλευτού Anna Maria Corazza Buildt του Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος (Χριστινοδημοκράτες) με την επιτροπή Public Affairs του Διεθνές Συμβουλίου Εμπορικών Κέντρων (ICSC).

 Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο κ.Θεόδωρος Χαραγκιώνης Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του ICSC καθώς επίσης του Σύνδεσμου Επενδυτών και Ανάπτυξης Ακινήτων (ΣΕΑΑΚ) και η κυρία Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, της Lamda Development, μέλος των δύο άνω οργανισμών.