Τα κόστη δανεισμού για τις επιχειρήσεις διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, επιτείνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες στις πιο αδύναμες χώρες-μέλη της θα επωφεληθούν από τη χαλαρή νομισματική πολιτική που έχει θέσει σε εφαρμογή στο χώρο της νομισματικής ένωσης, είπε η αναπληρώτρια διευθύντρια του ΔΝΤ Νέματ Σαφίκ σε μια ετήσια εκδήλωση για οικονομολόγους και διαμορφωτές πολιτικής στην πόλη Τρέντο της βόρειας Ιταλίας.

"Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να λάβει μέτρα για να εναρμονιστούν τα κόστη δανεισμού των επιχειρήσεων σε όλη την Eυρωζώνη" δήλωσε όπως και ότι «θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα από την ΕΚΤ, διότι είναι σαφές ότι το πρόβλημα του χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού (στην Ευρωζώνη) δεν έχει επιλυθεί ακόμη».

«Η ανάπτυξη δεν θα επιστρέψει και η ανεργία δεν θα πέσει στην Ευρωζώνη ώσπου να λυθεί αυτό το πρόβλημα», τόνισε.

«Γνωρίζουμε ότι η ΕΚΤ εξετάζει μια πλειάδα μηχανισμών για να επιλύσει το πρόβλημα... θα την υποστηρίξουμε σθεναρά σε αυτό», είπε η Σαφίκ, ερωτηθείσα εάν η ΕΚΤ θα έπρεπε να αρχίσει να αγοράζει αξιόγραφα διαθέσιμα στις αγορές ώστε να συμβάλλει να φθάσουν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις πιστώσεις με ευνοϊκούς όρους.