Επιστρέφει αυρίο Τρίτη στην Αθήνα η τρόικα προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της προόδου του ελληνικού προγράμματος για το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

Πριν λάβει την δόση του Ιουνίου ύψους 3,3 δισ. ευρώ από τον EFSF και πριν προχωρήσει σε νέα διαπραγμάτευση με την τρόικα το φθινόπωρο για να προσδιορίσει τα μέτρα που θα καλύψουν το δημοσιονομικό κενό της περιόδου 2015 -2016 η τρόικα θα πρέπει να γνωμοδοτήσει πως η ελληνική κυβέρνηση υλοποίησε τις προαπαιτούμενες δράσεις - ορόσημα. 

Τα στελέχη του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ θα εξετάσουν αφενός το εάν η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί στους τριμηνιαίους δείκτες επιδόσεων για την διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και αφετέρου το εάν συντελέσθηκε η απαραίτητη πρόοδος στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων δράσεων.