Ενδιαφέρον για την αγορά των εγκαταστάσεων του αλευρόμυλου Αλλατίνη έχει εκδηλώσει η εταιρεία Μέλισσα-Κίκιζας ΑΒΕΕΤ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας Nutriart ABEE στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διοίκηση της εταιρείας Nutriart σε συνεννόηση με τις πιστώτριες τράπεζες εξετάζει την πρόταση αυτή μαζί με άλλες προτάσεις και προτεινόμενες λύσεις που θα δύνανται να εξασφαλίσουν στο μέτρο του δυνατού την επιβίωση και προοπτική της στο μέλλον. Ωστόσο μέχρι σήμερα ουδεμία οριστική απόφαση ή (προ)συμφωνία έχει ληφθεί από τη διοίκηση.

Εξάλλου, η εταιρεία Nutriart, οι μετοχές της οποίας παραμένουν στην κατηγορία επιτήρησης, έχει ανακοινώσει τη συμφωνία χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που καταρτίστηκε μεταξύ των τραπεζών και του βασικού μετόχου της Tinola Holdings SA. Η υλοποίηση της συμφωνίας περιλαμβάνει σειρά ενεργειών (υπογραφή νέων συμβάσεων ομολογιακών δανείων, μετατρέψιμων και κοινών, σύνταξη και έγκριση ενημερωτικού δελτίου, κλπ), οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα ποσά της χρηματοδότησης θα επιτρέψουν στην εταιρεία να ενισχύσει την οικονομική της θέση ενώ με την ολοκλήρωση των ενεργειών της αναδιάρθρωσης θα καταστεί δυνατή η έξοδος των μετοχών της εταιρείας από την κατηγορία επιτήρησης στην οποία τώρα υπάγονται.