Στις 93,8 μονάδες διαμορφώθηκε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Μάιο (από 89,2 τον προηγούμενο μήνα), τιμή που είναι η υψηλότερη που καταγράφεται από τον Σεπτέμβριο του 2008, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

   Η ανάκαμψη εκπορεύεται από την άνοδο των επιμέρους δεικτών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, αλλά και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η εντυπωσιακή πράγματι αυτή εξέλιξη υποδηλώνει περισσότερο την άμβλυνση της μεγάλης απαισιοδοξίας που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια και λιγότερο την επικράτηση κλίματος αισιοδοξίας.

   Στην πρώτη έχουν συμβάλει η ηπιότερη πορεία της ύφεσης, οι αυξημένες τουριστικές κρατήσεις, η ενεργοποίηση κάποιων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η προοπτική των αποκρατικοποιήσεων, η επιστροφή καταθέσεων, η αναμενόμενη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αλλά και η αλλαγή της ρητορικής στο διεθνές περιβάλλον.

   Από την άλλη πλευρά, παραμένει γεγονός ότι κινούμαστε ακόμα σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, με σωρευτικά δυσμενή αποτελέσματα στα εισοδήματα, στην ανεργία και στην εγχώρια ζήτηση. Γι' αυτό άλλωστε η πλειονότητα πολιτών και επιχειρήσεων συνεχίζει να διατυπώνει αρνητικές προσδοκίες για τις οικονομικές εξελίξεις. Είναι φανερό ότι στο ελληνικό περιβάλλον διαμορφώνονται σταδιακά ευνοϊκότερες συνθήκες που έχουν άμεση επιρροή στο επιχειρηματικό κλίμα και στους καταναλωτές και ότι όσο αυτές συνεχίζονται και εμπεδώνονται, μπορούμε να ευελπιστούμε ότι οι προσδοκίες θα αποτυπωθούν τελικά σε όρους πραγματικής οικονομίας και κυρίως στη μείωση της ανεργίας.

Αναλυτικότερα:

   - στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής και οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα παραμένουν στα ίδια επίπεδα, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να αμβλύνονται.

   - στις υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους κερδίζουν έδαφος, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων ενώ και οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνονται.

   - στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων μεταβάλλονται θετικά, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για τα αποθέματα αυξάνονται.

   - στις κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αμβλύνονται σημαντικά, παρόλο που αυτό δεν αντανακλάται στην απασχόληση όπου οι αρνητικές προσδοκίες εντείνονται.

   - στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, όλες οι μεταβλητές του δείκτη καταγράφουν θετική μεταβολή: οι έντονα αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιώνονται αισθητά, ενώ και οι υποτονικές προθέσεις για αποταμίευση το επόμενο 12μηνο ανακάμπτουν.

Τέλος, οι δυσμενείς προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας αμβλύνονται επίσης, παραμένοντας όμως σε πολύ χαμηλά επίπεδα.