Η Σελόντα δίνει την ευκαιρία εργασίας στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας». Το πρόγραμμα προσφέρει 5.350 θέσεις πρακτικής απασχόλησης σε 890 επιχειρήσεις και παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις μόνιμης απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Η Σελόντα μέσα από το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» που οργανώνεται από την εταιρεία «Διάσταση», επιθυμεί να συμβάλλει στην ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς και στο κομβικής σημασίας πρόβλημα για τη χώρα, την ανεργία. Συμμετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια, η Σελόντα προσφέρει την προοπτική για επαγγελματική εξέλιξη σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών ήδη αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στη χώρα μας. Παρουσιάζει παράλληλα σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω της εξωστρέφειας που τον χαρακτηρίζει. Αποτελεί γενικότερα κλάδο με αξιόλογες προϋποθέσεις εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης.

Η συμμετοχή αυτή της εταιρείας εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της παρουσίας της Σελόντα ως «εταιρικός πολίτης», καθώς είναι στρατηγική επιλογή, η προσφορά της εταιρείας τόσο στις τοπικές οικονομίες όσο και στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης, της στήριξης μέσω επενδύσεων αλλά και χορηγιών

«Με την στήριξη του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» η Σελόντα παρέχει νέες θέσεις εργασίας συμβάλλοντας με τη δυναμική της στην καταπολέμηση του προβλήματος της ανεργίας. Η εταιρεία μας, με μεγάλη χαρά συμμετέχει και υποστηρίζει το νέο αυτό πρόγραμμα προσφέροντας μια αξιόλογη διέξοδο σε ανέργους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εργασθούν και να αναδείξουν τις ικανότητές τους» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σελόντα κ. Ιωάννης Στεφανής.