Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στις 31 Μαΐου 2013, στην έκδοση δύο Κοινών Ομολογιακών Δανείων ως κάτωθι:

1. Κοινό ομολογιακό δάνειο, ύψους   3.018.272,00 ευρώ, εξαετούς διάρκειας με ομολογιούχους δανειστές την Alpha Τράπεζα. Α.Ε. και την Alpha Bank London LTD.

2. Κοινό ομολογιακό δάνειο, ύψους   1.070.00,00 ευρώ, εξαετούς διάρκειας με ομολογιούχο δανειστή την Τράπεζα Πειραιώς. Α.Ε.

Και τα δύο δάνεια θα χρησιμοποιηθούν εξολοκλήρου για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων στις παραπάνω Τράπεζες, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η διοίκηση της Εταιρίας ευχαριστεί τις ως άνω Τράπεζες για την εμπιστοσύνη και συνεργασία όλων αυτών των ετών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, συνεχίζουν να πιστεύουν στην προοπτική, εξωστρέφεια και στην ανοδική πορεία της Εταιρίας.