Το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.", “ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.” και “ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.” από σήμερα 03 Ιουνίου 2013 - διότι οι εταιρίες σύμφωνα με ανακοινώσεις τους, δεν θα προβούν σε έγκαιρη δημοσιοποίηση της οικονομικής τους κατάστασης της περιόδου 1.1.-31.03.2013 - και έως ότου δημοσιοποιήσουν την οικονομική κατάσταση της εν λόγω περιόδου.

Οι ανακοινώσεις των εταιριών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χ.A.