Την Επικοινωνία και τις δράσεις Δημοσιότητας, καθώς και την οργάνωση του Γραφείου Τύπου της, ανέθεσε πρόσφατα η εταιρεία σχεδιασμού και προώθησης καινοτόμων υπηρεσιών τουρισμού υγείας MEDHELLAS στον Σύμβουλο Επικοινωνίας Ηλία Κωνσταντινίδη, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των χαρακτηριστικών της και προώθησης του τομέα της δραστηριότητάς της.

Η MEDHELLAS, με κατευθυντήρια αρχή της την καινοτομία στη διαμόρφωση των υπηρεσιών της διαμορφώνει ήδη θεσμικές συνεργασίες με ασφαλιστικά ταμεία, εξειδικευμένους Tour Operators και ιατρικούς φορείς του εξωτερικού, υποστηρίζοντας συγχρόνως σημαντικούς ιατρικούς και τουριστικούς παρόχους. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει κύρια την προσπάθεια προσέλκυσης πελατών αρχικά από τις γερμανόφωνες αγορές, στους τομείς αποκατάστασης, εξωσωματικής γονιμοποίησης, ιαματικών πηγών, οφθαλμολογικών και πλαστικών επεμβάσεων κ.α, τομείς στους οποίους η χώρα μας σημειώνει ιδιαίτερες επιδόσεις και δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς τουριστικές αγορές.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως η νέα δραστηριότητα MEDHELLAS, ανήκει στην εταιρεία συμβούλων Axis Blueschild SA, η οποία αποτελεί market leader στις διαδικασίες διεθνοποίησης ελληνικών εταιρειών από διάφορους παραγωγικούς τομείς στις αγορές Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας.