Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε ("Coca-Cola Hellenic") ανακοινώνει ότι το ενημερωτικό δελτίο με ημερομηνία 3 Ιουνίου 2013, σχετικά με το Πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων σε Ευρώ ύψους  3.000.000.000 ευρώ, με εκδότρια εταιρεία την Coca-Cola HBC Finance B.V. και εγγυήτριες τις εταιρείες Coca-Cola HBC AG και Coca-Cola Hellenic εγκρίθηκε από την εποπτεύουσα αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (U.K. Listing Authority).