Μια ιδιόμορφη μάχη δίνει η Emma Delta  ο νέος βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ,  για να εξασφαλίσει πλήρη δικαιώματα management  στη νέα εταιρεία που τώρα διαμορφώνεται για την εκμετάλλευση των λαχείων. Μάχη για να περιορίσει τα δικαιώματα της Ιντραλότ και της Scientific Games και να υπερρασπιστεί τα διακιώματα του 67% του ΟΠΑΠ στο νέο σχήμα, που τώρα στα δικηγορικά γραφεία από κοινοπραξία γίνεται εταιρεία.

Η Emma Delta  απέστειλε εξώδικο στην ΟΠΑΠ στις 29 Μαΐου το οποίο και κοινοποιήθηκε στο ταμείο, ζητώντας εκτός από την μετοχική πλειοψηφία να έχει και το μανατζμεντ στη νέα εταιρεία. 

Η Emma Delta υποστηρίζει πως η συμφωνία μετόχων της κοινοπραξίας (ΟΠΑΠ, Intralot, Scientific Games), που ανέλαβε τη 12ετή διαχείριση των Κρατικών Λαχείων, βλάπτει τα συμφέροντα του ΟΠΑΠ. Και αυτό γιατί με βάση το καταστατικό της εταιρείας που πρόκειται να συσταθεί, ο ΟΠΑΠ (που κατέχει το 67% και βάζει αντίστοιχα το μεγαλύτερο μέρος από τα 190 εκατ. ευρώ) θα έχει μόνο  7 από τα 11 μέλη του διοικητικού συμβουλίου και επομένως για να μπορεί να παίρνει αποφάσεις θα χρειάζεται την ψήφο της μειοψηφίας, η οποία ωστόσο τοποθετεί τα 8 μέλη.

Το προτεινόμενο καταστατικό επίσης προβλέπει πως στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της νέας εταιρείας αν και   ο ΟΠΑΠ κατέχει το 67% θα χρειάζεται το 75% για  να περάσει ένα θέμα. Δηλαδή  οι δύο μέτοχοι μειοψηφίας έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) στις σχετικές αποφάσεις που θα προτείνει η επικεφαλής της κοινοπραξίας και μέτοχος πλειοψηφίας, ενώ έχουν δικαίωμα να τοποθετούν και σειρά γενικών διευθυντών στην «νέα εταιρεία».

Η Emma Delta  αναφέρει επίσης ότι οι όροι αυτοί  παραβιάζουν όρους του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για τα Κρατικά Λαχεία, ο οποίος προέβλεπε πως ο επικεφαλής της κοινοπραξίας θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο της διοίκησης.  

Τέλος η Emma Delta ζητά να αφαιρεθούν οι όροι της συμφωνίας της κοινοπραξίας, οι οποίοι προβλέπουν συμφωνίες προμήθειας μεταξύ της κοινής εταιρίεας που θα συσταθεί και των μετόχων αυτής -της Ιντραλότ- (όπως προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, διάφορων υπηρεσιών, εκτύπωση ξυστών, κ.λπ.).
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω όροι είχαν συμφωνηθεί κατά τη δημιουργία της κοινοπραξίας των τριών εταιρειών, ωστόσο η κοινοπραξία δεν έχει νομική οντότητα. Τώρα που οι όροι μεταφέρονται στο καταστατικό γίνονται δεσμευτική και είναι η "τελευταία ευκαιρία" της Emma Delta  να διαπραγματευτεί τα δικαιώματα του ΟΠΑΠ.

Η δύναμη διαπραγμάτευσης της Emma Delta  είναι ευθέως ανάλογη της  απειλής  να τινάξει στον αέρα και τις δύο πετυχημένες ιδιωτικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ των Λαχείων και του ΟΠΑΠ...

Μαρίνα Πρωτονοταρίου