Έρευνα σε 16 χώρες με τη συμμετοχή 674 στελεχών οργανισμών που χρησιμοποιούν τεχνολογία  (cloud), προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός διείσδυσής της και οι επιπτώσεις από την υιοθέτησή της στη λειτουργία του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, διενήργησαν η KPMG, σε συνεργασία με την Forbes Insight.
Η τεχνολογία "cloud" αφορά στη χρήση μεγάλων κέντρων δεδομένων, τα οποία προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, φθηνότερη υπολογιστική ισχύ και κυρίως, την ευελιξία να πληρώνει κανείς μόνο για ό,τι χρησιμοποιεί.
Σύμφωνα με την KPMG, οι εταιρείες που υιοθέτησαν την τεχνολογία «cloud» δηλώνουν πως είναι πιο περίπλοκη από ό, τι πολλοί είχαν αρχικά προβλέψει.
Τα κύρια ευρήματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

•Πάνω από τις μισές εταιρείες ήδη δουλεύουν με την τεχνολογία «cloud»

•Από τις εταιρείες που ήδη υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, το 70% είχε σημαντική βελτίωση σε επίπεδο μείωσης κόστους και αποτελεσματικότητας

•Το 33% των στελεχών δηλώνουν πως το κόστος υλοποίησης της τεχνολογίας «cloud» ήταν παραπάνω από αυτό που είχε προϋπολογιστεί •Περίπου το ίδιο ποσοστό δηλώνει πως η μετάβαση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα έγινε με αρκετή δυσκολία

•Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι τα οφέλη της υιοθέτησης του cloud υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυσκολίες στην εφαρμογή του. Ένας από τους σημαντικότερους προβληματισμούς που θέτει αυτή η έρευνα είναι ότι η εφαρμογή και υιοθέτηση του cloud πρέπει να συνοδεύεται από τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών έτσι ώστε να κεφαλαιοποιείται στο έπακρο η επένδυση.
Καθώς το cloud αρχίζει να γίνεται πλέον «μόδα» στο επιχειρηματικό περιβάλλον, βλέπουμε πως οι οργανισμοί επικεντρώνονται στο «πότε και γιατί» της διαδικασίας υιοθέτησης του cloud αντί στο «πώς».

Ενώ η μείωση του κόστους εξακολουθεί να είναι ο κύριος λόγος για την υιοθέτηση του cloud σύμφωνα με το ήμισυ σχεδόν των ερωτηθέντων, το 28% τονίζει ότι η ταχύτητα μετάβασης στο cloud είναι επίσης πολύ σημαντική, όπως είναι και η ικανότητα του cloud να επιτρέψει την ταχύτερη είσοδο σε νέες αγορές (27%) καθώς και το να οδηγήσει στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών (22%).


Οι νέες προκλήσεις του cloud

Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει πλέον να κατανοούν καλύτερα όλο και περισσότερες πτυχές του cloud οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τα οφέλη για τους οργανισμούς τους.

Οι απαντήσεις στην έρευνα για αυτό το θέμα είναι κατατοπιστικές.

•Ασφάλεια: Τα στελέχη που συμμετείχαν επεσήμαναν ότι το cloud τελικά θα πρέπει να βελτιώνει τα θέματα ασφάλειας και όχι να τα θέτει σε κίνδυνο. Το 26% ακόμα βλέπει το θέμα της ασφάλειας ως σημαντική πρόκληση για περαιτέρω υιοθέτηση τεχνολογιών cloud, αν και πολλές επιχειρήσεις αποδεικνύουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη τους στην ασφάλεια του cloud, με το ένα τρίτο των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι θα «περάσουν» βασικές λειτουργίες, όπως τις προμήθειες και την εφοδιαστική αλυσίδα σε cloud περιβάλλον μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Θέματα πιθανής απώλειας δεδομένων και γενικότερα η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και δεδομένων πελατών αποτελούν ακόμα σημαντικές ανησυχίες.
•Κανονιστικό πλαίσιο: μόνο το 18% των ερωτηθέντων βλέπει το κανονιστικό πλαίσιο ως πρόκληση κυρίως γιατί οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν συμπεριλάβει το cloud στις περιοχές που επιβάλλουν κανόνες. Δεν είμαστε όμως πολύ μακριά από το σημείο αυτό που οι ρυθμιστικές αρχές θα αρχίσουν να επιβάλουν κανόνες οι οποίοι θα ορίζουν ή θα επηρεάζουν ως ένα βαθμό το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν το cloud. Το 24% αυτών που απάντησαν υποστηρίζουν πως βρίσκονται σε διαδικασία ανεύρεσης λύσεων «ιδιωτικού περιβάλλοντος» cloud, δηλαδή private cloud, για να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες κανονιστικές προκλήσεις αλλά και θέματα που άπτονται της παραπάνω κατηγορίας (ασφάλεια).
•Φορολογία: στην ερώτηση πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η φορολογία ώστε να γίνει η μετάβαση στο cloud, κοντά στο 75% αυτών που απάντησαν βλέπει το ρόλο της φορολογίας πολύ σημαντικό ή αρκετά σημαντικό, αναγνωρίζοντας ότι οι φορολογικές δομές μπορεί να αλλάξουν λόγω του cloud.