Αύξηση 0,6% έναντι του Δεκεμβρίου 2012 και 1,83% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κατέγραψε το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κροατία στο τέλος Μαρτίου 2013.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Εθνική (κεντρική) Τράπεζα της χώρας (ΗΝΒ), από το σύνολο των δανείων, ύψους 284,6 δισ. κούνα που χορηγήθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου, το 14,57% (41,5 δισ. κούνα) ήταν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Το 2009, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε σε 4,94% επί του συνόλου των δανείων, ξεπέρασε το 10% τον Σεπτέμβριο του 2010 και έφθασε στο 11,23% τον Δεκέμβριο του 2010. Το 2011, το μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε 12,43% επί του συνόλου, αυξήθηκε στο 14% τον Σεπτέμβριο 2012 και έφθασε στο υψηλότερό του σημείο, τον περασμένο Μάρτιο.

Οι εταιρείες κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (26,24%) των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με το ποσό να διαμορφώνεται σε 28,6 δισ. κούνα, αυξημένο κατά 1,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2012 και κατά 5,2% σε ετήσια βάση.

Το ύψος του ποσού των δανείων σε εθνικό νόμισμα (κούνα) διαμορφώνεται σε 74 δισ., εκ των οποίων το 16,98% (ή 12,5 δισ.) ανήκουν στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα δάνεια σε ευρώ διαμορφώνονται στο ποσό των 180,9 δισ., εκ των οποίων το 13,68% ανήκει στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων.