Το διοικητικό συμβούλιο της Euromedica ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με εκπρόσωπο στρατηγικών επενδυτών για την είσοδό τους στον όμιλο της Euromedica, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των εμπλεκομένων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η συμφωνία προβλέπει την ίδρυση κοινής εταιρίας, στην οποία η Euromedica θα εισφέρει μια σειρά από περιουσιακά της στοιχεία (διαγνωστικά κέντρα), ενώ οι στρατηγικοί επενδυτές θα εισφέρουν το ποσό των 100 εκατ. ευρώ.  Το νέο σχήμα που θα προκύψει θα παρέχει ευρεία γκάμα υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο της παροχής των οποίων η τεχνογνωσία της Euromedica αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα assets.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός υλοποίησης της ως άνω συμφωνίας προβλέπει την απόσχιση του κλάδου διαγνωστικών της Euromedica και την εισφορά του στο νέο σχήμα.

Η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή στην Euromedica ΑΕΠΙΥ και οι επιτυγχανόμενες συνέργειες θα επιτρέψουν την βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του ομίλου, καθώς θα οδηγήσουν σε καλύτερη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας, στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ίδιας και του ομίλου -τόσο στον τομέα των διαγνωστικών, όσο και στον τομέα των κλινικών- λόγω της ρευστότητας που θα αντληθεί.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στον τομέα υγείας στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ενώ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης προς τον όμιλο αλλά και τις προοπτικές που διαφαίνονται στο τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Είναι μια κίνηση η οποία αναμένεται να δώσει νέα πνοή στον όμιλο Euromedica και να συνδράμει ουσιαστικά στην προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.