Από το 2014, καθώς η Ευρώπη θα βγαίνει από την ύφεση, θα αρχίσει να επιταχύνεται η κινητικότητα των εργαζομένων σύμφωνα με μελέτη, που τιτλοφορείται «Preparing for Take-Off», που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία διαχείρισης συμβούλων Hay Group και το Centre for Economics and Business Research (CEBR) στη Βρετανία.

Η κινητικότητα πιθανότατα θα εκτιναχθεί στο 18,7% το 2016, από 9% το 2012. Συνολικά 39 εκατ. εργαζόμενοι αναμένεται να παραιτηθούν και να βρουν νέες δουλειές καθώς θα βελτιώνονται οι αγορές εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι  καθώς η οικονομία στην ευρωζώνη θα ανακάμπτει και οι εργαζόμενοι αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο «μαζικής εξόδου εργαζομένων» τα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Hay Group, Ben Hubbard, η οικονομική ύφεση, τα μέτρα λιτότητας των κυβερνήσεων και η κρίση της ευρωζώνης έχουν περιορίσει σήμερα την κινητικότητα των εργαζομένων σε όλη την περιοχή.

«Δυσαρεστημένοι και εξοργισμένοι εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν τώρα ένα σημαντικό ρίσκο φυγής. Καθώς η οικονομία ανακάμπτει και οι αγορές εργασίας βελτιώνονται, θα αναζητούν εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης, αφήνοντας τους πρώην εργοδότες τους αντιμέτωπους με σημαντικά κόστη προσλήψεων και κρίσιμα 'κενά' σε ταλέντα», ανέφερε.

Της αύξησης της κινητικότητας θα ηγηθούν αρχικά οι εργαζόμενοι σε τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών, σε επαγγελματικές υπηρεσίες και στον τομέα της υγείας, κατά τον Hubbard, ενώ θα ακολουθήσει ο τομέας των λιανικών πωλήσεων που αναμένεται να ανακάμψει από το 2016 καθώς θα αυξάνονται οι καταναλωτικές δαπάνες.

«Περίπου το 53% του προσωπικού εκφράζει ανησυχία αναφορικά με το πόσο δίκαιη είναι αμοιβή τους και το 43% δεν πιστεύει ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζεται δείχνει ενδιαφέρον και ανησυχία για το εργατικό δυναμικό της», σύμφωνα με την έκθεση.