Η ακίνητη περιουσία που αναφέρεται στο ΦΕΚ 1020/25-4-2013 με το τοπωνύμιο "Διυλιστήρια ΕΥΔΑΠ" δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, διευκρινίζει η ΕΥΔΑΠ σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).