«Μετά από έτη ακινησίας, προχωρήσαμε σε προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, τακτοποιήσαμε υποχρεώσεις που εκκρεμούσαν έναντι της ΕΥΑΘ Παγίων προχωρώντας σε συμψηφισμό με την εκτέλεση έργων από την πλευρά μας, επιλύσαμε συμβιβαστικά ή δικαστικά διαφορές. Παράλληλα, απομακρύναμε μεγάλες ποσότητες λυματολάσπης που επί χρόνια συσσωρεύονταν στο βιολογικό, προβλέποντας μάλιστα και επισφάλεια για φέτος στο ύψος των 3 εκατ. 700 χιλ. ευρώ, ενώ προχωρήσαμε και σε ευρεία αντικατάσταση δικτύων», επισήμανε  στην ετήσια παρουσίαση των οικονομικών αναλυτών στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης.

«Η εταιρεία είναι εύρωστη οικονομικά: είμαστε αυτήν τη στιγμή σε θέση να καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων 100 εκατ. ευρώ στην πενταετία, με μηδενική ή μικρή αύξηση στα τιμολόγια. Αδιαπραγμάτευτος όρος παραμένει η διασφάλιση της παροχής άφθονου, υγιεινού και φτηνού νερού, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος», συμπλήρωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. σημείωσε αύξηση 3,46% των κερδών μετά φόρων το α' τρίμηνο 2013, παρά τη μείωση του τζίρου κατά 4,71% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.