Εν όψει της επικείμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» αλλάζει ο συντελεστής στάθμισης των μετοχών της εταιρείας, σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχει, από 100% σε 11%.

Αναλυτικά, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

FTSE/Χ.Α. Large Cap

FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης

FTSE/Χ.Α. – Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης

FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς

FTSE/X.A. Τραπεζών

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Τετάρτης 5 Ιουνίου 2013.