Το Δ.Σ. της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι στις, 05/06/13, υπεγράφη η σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 14.035.000 € μεταξύ της εταιρίας και των Τραπεζών:

- ATTICA BANK ΑΤΕ

- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

- ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Ανάδοχος και διοργανωτής του εν λόγω δανείου είναι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

Το Δ.Σ. της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ευχαριστεί τις Διοικήσεις και τα στελέχη των Τραπεζών που συμμετείχαν στην ολοκλήρωση του κοινοπρακτικού δανείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.