Σε κερδοφόρα αποτελέσματα επέστρεψε το 2012 η adidas Hellas, θυγατρική του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου adidas Group, ενώ τα έσοδα της εταιρείας, από τις πωλήσεις αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων, αξεσουάρ και άλλων ειδών και αθλητικού εξοπλισμού, κυρίως με τα σήματα adidas, Reebokκαι Rockport, το περασμένο έτος ανήλθαν σε 99,90 εκατ. ευρώ, από 95,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση,παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,8% σε ποσοστό και κατά 4,60 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η adidas Hellas, παρουσίασε  κέρδη προ φόρων 4,15 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 10,21 εκατ. ευρώ το 2011.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της επιχείρησης έφθανε στις 31.12.2012 σε 94,31 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,05 εκατ. ευρώ (5,4%) ήταν ίδια κεφάλαια και 73,86 εκατ. ευρώ (78,3%) κεφάλαια συνδεδεμένων επιχειρήσεων-μελών της adidas Group. Την ίδια ημερομηνία τα διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 3,62 εκατ. ευρώ (2,42 εκατ. ευρώ στις 31.12.2011).