Τους όρους της δημόσιας πρότασης για την αγορά ελληνικών ομολόγων ύψους έως και 2,9 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η αμερικανική Japonica Partners.Τα ομόλογα θα αγοράσει η κατά 100% θυγατρική της Japonica Partners, Yerusalem Hesed, ενώ οι όροι της δημοπρασίας θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για ελληνικά ομόλογα εκδόσεως το Δεκέμβριο του 2012, διάρκειας από 10 έως και 20 ετών και ονομαστικής αξίας έως και 2,9 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο περίπου 9,9% των συνολικά διαπραγματεύσιμων ελληνικών τίτλων στην δευτερογενή αγορά (29,6 δισ. ευρώ).

Ελάχιστη τιμή αγοράς ορίζεται το 45% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων, που μεταφράζεται σε premium 26,5% επί της μέσης τιμής των ομολόγων που προέκυψαν από το πρόγραμμα επαναγοράς το Δεκέμβριο του 2012, και σε 15,2% premium στην τιμή κλεισίματος της 27ης Μαρτίου του 2013 (που για το ελληνικό δεκαετές ομόλογο λήξεως το 2023 ήταν τα 48,076 σεντς ανά ευρώ). Το παραπάνω premium μεταφράζεται σε προσφορά στα 55,4 σεντς έναντι του τρέχοντος επιπέδου των 60 περίπου σεντς και του ιστορικού υψηλού των 67,7 σεντς.

Όπως επισημαίνεται, η Japonica Partners θεωρεί ότι η αγορά ελληνικών ομολόγων εμφανίζει έντονη μεταβλητότητα και οι τίτλοι είναι δύσκολα ρευστοποιήσιμοι με αποτέλεσμα οι τιμές να μην αντικατοπτρίζουν την κάθε δεδομένη στιγμή την εσωτερική τους αξία.