Το ποσοστό των ανέργων στην γαλλική οικονομία ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα 14 ετών στο πρώτο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας.

Ο συντελεστής των ανέργων επί του εργατικού δυναμικού της χώρας ανήλθε στο 10,8% από 10,5% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της INSEE. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 1999.