Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, στις 11 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 14η Ιουνίου. 

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.