Πτωτικά κινήθηκε το α΄ τρίμηνο εφέτος ο τζίρος στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών στη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ):

• Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίεςμεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών,παρουσίασε μείωση 4,8% το α΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2012, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2012 προς το 2011.

• Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές, παρουσίασε μείωση 10,2% το α΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2012, έναντι μείωσης 13,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2012 προς το 2011.

• Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές, παρουσίασε μείωση 1,1% το α΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2012, έναντι μείωσης 5,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2012 προς το 2011.

• Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, παρουσίασε μείωση 2% το α΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2012, έναντι μείωσης 16,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2012 προς το 2011.

• Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, παρουσίασε μείωση 4,1% το α΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2012, έναντι μείωσης 37,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2012 προς το 2011.