Την Παρασεκυή το βράδυ,  άνοιξε η διαδικασία δημόσιας προσφοράς της Japonica Partners για την απόκτηση ελληνικών ομολόγων η οποία θα ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα της 1ης Ιουλίου.

Η έναρξη της περιόδου που ισχύει η προσφορά για ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας ύψους έως και 2.9 δισ. ευρώ έγινε μετά την διαθεσιμότητα από τον διαχειριστή της διαδικασίας του «μνημονίου της δημόσιας προσφοράς» (Tender Offer Memorandum).

Την Πέμπτη 6/6 το αμερικανικό private equity fund  Japonica Partners έδωσε τις λεπτομέρειες της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά εν κυκλοφορία ομολόγων του ελληνικού δημοσίου στη δευτερογενή αγορά.
Σημειώνεται ότι η προσφορά δεν απευθύνεται σε Έλληνες ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα, όπως αυτά προσδιορίζονται από το άρθρο 2 του νόμου 3401 του 2005 και δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα αμερικανικής υπηκοότητας.

Προσδιορίζεται ως ελάχιστο όριο χρεογράφων που θα λάβει από κάθε επιλέξιμο επενδυτή, το 1 εκατ. ευρώ ονομαστικής αξίας αν και, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν αποκλείει σε οιονδήποτε να προσφέρει ομόλογα ονομαστικής αξίας από 100.000 ευρώ και πάνω.