Την πρόθεσή του να μην είναι υποψήφιος για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου, που θα εκλέξει νέο διοικητικό συμβούλιο λόγω λήξης θητείας του σημερινού, γνωστοποίησε ο έως τώρα κάτοχος της θέσης αυτής Νικόλαος Νανόπουλος, με επιστολή του στα μέλη του ΔΣ της τράπεζας.

Οπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της  ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Νικόλαος  Νανόπουλος  γνωστοποίησε την επιθυµία του να µην είναι υποψήφιος για τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Τράπεζας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27 ης  Ιουνίου ,µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο κ. Ευθύµιο  Χριστοδούλου και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας , η οποία  κοινοποιείται και προς τον Πρόεδρο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας  κ. Χρήστο Σκλαβούνη,  που θα εκλέξει νέο ∆.Σ. λόγω λήξης θητείας του σηµερινού . 

Ο κ. Νανόπουλος, ο οποίος θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Eurobank, αξιοποιώντας τα μοναδικά της προτερήματα και τις ικανότητες του προσωπικού της, θα μπορέσει, στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για το τραπεζικό μας σύστημα, να χτίσει μια νέα πορεία επιτυχιών και κατακτήσεων.