Σε μείωση του μισθολογίου κατά 30% ή 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο στοχεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα Κύπρου. Το μισθολόγιο της Τράπεζας ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 325 εκατ. ευρώ ετησίως. Η διοίκηση της Τράπεζας επιδιώκει να πετύχει συμφωνία με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΥΚ) για τη μείωση του μισθολογίου. 

Η επίτευξη του στόχου , σύμφωνα με κυπριακές πηγές, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ελκυστικότητα του πακέτου που θα προσφέρει η Τράπεζα στους 5,5 χιλιάδες υπαλλήλους για να αποχωρήσουν πρόωρα. Αναλόγως του βαθμού αποδοχής του σχεδίου αποχωρήσεων, η μείωση μπορεί να φθάσει σε ψηλότερα επίπεδα για να επιτευχθεί ο στόχος των 100 εκατ. ευρώ. Μία από τις πολλές δυσκολίες στις οποίες προσκρούουν οι σχεδιασμοί της Τράπεζας είναι η αβεβαιότητα σε σχέση με τα ταμεία προνοίας. Η κυβέρνηση έχει ήδη δηλώσει ότι θα διασφαλίσει μέχρι το 75% των χρημάτων που έχει να λαμβάνει ο κάθε υπάλληλος του ταμείου. 

Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει προκύψει κάτι συγκεκριμένο από νομοθετικής πλευράς για διασφάλιση των ταμείων. Εξάλλου, η ικανότητα της κυβέρνησης να τηρήσει τη δέσμευση για το 75% θα εξαρτηθεί από τον αριθμό αυτών που θα επιλέξουν την πρόωρη αφυπηρέτηση και από την οριστικοποίηση του ύψους του «κουρέματος» στο τέλος Ιουλίου. Στο πρόγραμμα φαίνεται να υπάρχουν γύρω στα 400 εκατ. ευρώ για αποζημίωση των μελών των ταμείων προνοίας.