Μείωση 1,8% σημείωσε τον Απρίλιο εφέτος ηβιομηχανική παραγωγή, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών της χώρας μειώθηκε κατά 0,6%.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 1,8% τον Απρίλιο 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.

Η εξέλιξη αυτή, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 12,8%.

β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 0,6%. Ειδικότερα, στην πτώση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις στην παραγωγή ξύλου και φελλού (33,3%), λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (31,4%), επίπλων (22,7%) και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (20,6%). Επίσης, συνεχίστηκε η μείωση στην παραγωγή «παραδοσιακών» προϊόντων, όπως ειδών ένδυσης (12,6%), δερμάτων και ειδών υπόδησης (18,6%), κλωστοϋφαντουργικών υλών (11,5%) και τροφίμων (1%). Στον αντίποδα, αυξητικά κινήθηκε η παραγωγή ποτών (9,6%) και καπνού (9%).

γ. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 3,3%.

δ. Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 3,1%.

Εξάλλου, ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 2012, παρουσίασε μείωση 3% έναντι μείωσης 6,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.