Ενίσχυσε τη θέση στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) η γνωστή αμερικανική επενδυτική εταιρεία Franklin Templeton.

Οπως ενημέρωσε η Franklin Templeton Institutional LLC, στις 3 Ιουνίου προέβη σε αγορά μετοχών της ΕΧΑΕ με αποτέλεσμα μετά τη συγκεκριμέμη συναλλαγή,  η Templeton Investment Counsel LCC να κατέχει έμμεσα 5,03% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ από 4,87% προ της συναλλαγής.