Στα 9 δισ. ευρώ εκτιμά  το κόστος της αποτυχίας των οικονομικών προγραμμάτων της τρόικας στην Ελλάδα έρευνα μελετητών του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Σύμφωνα με τη μελέτη που υπογράφουν οι ερευνητές του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών κ.κ. Τηλέμαχος Ευθυμιάδης και Σωτήρης Παπαϊωάννου και ο επιστημονικός συνεργάτης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Παναγιώτης Τσίντζος η αποτυχία του πρώτου μνημονίου στοίχισε περίπου 3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα σε ετήσια βάση, ήτοι σε βάθος τριετίας οι απώλειες ανήλθαν στα 9 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικώς οι ερευνητές εστιάζουν στο ότι το αρχικό πρόγραμμα εκτιμούσε ότι η ύφεση θα διαμορφωθεί στο 4% το 2010, στο 2,6% το 2011 και θα ακολουθήσουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της τάξεως του 1,1% το 2012 και του 2,2% το 2013. Ωστόσο το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 4,9% το 2010, κατά 7,1% το 2011, κατά 6% το 2012 και αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω κατά 4,2% το 2013.

«Οι στόχοι και οι προβλέψεις του αρχικού προγράμματος, καθώς κι εκείνοι των προγραμμάτων που ακολούθησαν, δεν επιτεύχθηκαν. Υστερα από πολλές αναθεωρήσεις και βελτιώσεις (π.χ. αναδρομική μείωση επιτοκίων δανεισμού και παράταση των λήξεων του χρέους), χρειάστηκε ένα δεύτερο πρόγραμμα. Επιπλέον, ακόμα και μετά τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία (Μάρτιος 2012), την οποία διαδέχθηκαν η επαναγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων (Δεκέμβριος 2012), μια εκτεταμένη δημοσιονομική προσαρμογή με μεγάλες περικοπές μισθών και συντάξεων, σωρεία τεχνοκρατών που παρείχαν τεχνική βοήθεια, τρεις εθνικές εκλογές, πάνω από 20 σχετικές ευρωπαϊκές Συνόδους Κορυφής κ.α, η ελληνική οικονομία σήμερα βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή που προβλεπόταν στο αρχικό πρόγραμμα», σημειώνεται στη μελέτη.