«Δεν λάβαμε επαρκείς εγγυήσεις ότι η οικονομική κατάσταση της ΔΕΠΑ δεν θα επιδεινωθεί μέχρι τη στιγμή ολοκλήρωσης της συμφωνίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου της εταιρίας, Sergei Kupriyanov  σε ανακοίνωση της εταιρείας.  Όλες οι διαδικασίες εξαγοράς μετά το κλείσιμο του διαγωνισμού ενδέχεται να διαρκέσουν ακόμη και ένα έτος. Ήδη η εταιρεία βαρύνεται με εκκρεμείς πληρωμές από τους πελάτες της. Επίσης εκκρεμεί η αναδιάρθρωση για τον διαχωρισμό του ΔΕΣΦΑ. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έλαβαν εγγυήσεις σχετικά με τις κρατικές ρυθμίσεις για την ΔΕΠΑ. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους, που επηρεάζουν την αξία της εταιρείας», εκτιμά ο εκπρόσωπος Tύπου της Gazprom, κ. Sergey Kupriyanov, ενώ «το αντίτιμο της συμφωνίας επρόκειτο να οριστικοποιηθεί από τώρα, χωρίς συνυπολογισμό αυτών των παραγόντων. Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε να μην κατατεθεί πρόταση για τη ΔΕΠΑ.»