Όλοι μας, -ενίοτε ή μετ’ επιτάσεως- παρακολουθούμε και παρατηρούμε χρηματιστηριακά διαγράμματα , είτε αυτά απεικονίζουν δείκτες και εμπορεύματα, είτε τιμές μετοχών και ισοτιμίες νομισμάτων. Τις περισσότερες φορές περιέχονται σ’ αυτά  πολλές πληροφορίες και συνοδεύονται από 2 ή 3 τεχνικούς δείκτες  όπως moving average, RSI, όγκο συναλλαγών, MACD κ.λ.π.

Πόσο χρήσιμα μας είναι όλα αυτά και πώς μπορούμε να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε τι σημαίνουν; Δύσκολο. Τις περισσότερες φορές οι πληροφορίες και κατ επέκταση η αντίληψη που δημιουργούμε παρατηρώντας  τις είναι συγκεχυμένες.

Θα σας εξηγήσω τι εννοώ.

Στόχος μας είναι με μια ματιά να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το παρελθόν, το παρόν και το πιθανό μέλλον της απεικόνισης των τιμών της μετοχής.

Σας παραθέτω ένα διάγραμμα το οποίο δανείστηκα από γνωστό και σοβαρό κατά τη γνώμη μου οικονομικό site. Η διαδρομή που ακολουθείται είναι η εξής: www.capital.gr/τεχνική ανάλυση/γραφήματα/(σύμβολο) ΓΔ.

Αφορά το Γενικό δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών την τελευταία δεκαετία, όπως ακριβώς απεικονίζεται όταν ζητήσουμε να μας εμφανίσει ο υπολογιστής το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στο εν λόγω λοιπόν γράφημα βλέπουμε την γραμμή των τιμών, τον όγκο συναλλαγών, τις λωρίδες Bοllinger,  ταλαντωτές, τον RSI και τον MACD. Ένας τεχνικός αναλυτής μπορεί να διακρίνει αρκετά πράγματα, όμως οι περισσότεροι από εμάς όχι, γιατί δεν έχουμε τις ανάλογες γνώσεις. Βλέπουμε λοιπόν μια εικόνα η οποία μας λέει τόσα πολλά αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ελάχιστα.Βλέπουμε την άνοδο των τιμών στο διάστημα από το 2003 έως το 2008, την πτώση των τιμών από το 2008 μέχρι τα μέσα του 2012 και τέλος μια άνοδο που έχει αρχίσει το τελευταίο δωδεκάμηνο. Ωραία, αυτό το ξέρουμε, είναι ανάγκη να το δούμε στο γράφημα; Εύλογη παρατήρηση, ας το εξετάσουμε όμως λίγο διαφορετικά.

Σας παραθέτω την ίδια εικόνα  πιο λιτή με λίγες αλλαγές, που και εσείς μπορείτε να κάνετε.

Σας εξηγώ τι έκανα και σας προτρέπω να το προσπαθήσετε και εσείς, είναι πανεύκολο, ακολουθώντας την προηγούμενη διαδρομή στο internet: www.capital.gr/τεχνική ανάλυση/γραφήματα/(σύμβολο) ΓΔ.

Στην επιλογή “κλίμακα” ζήτησα από το πρόγραμμα “λογαριθμική” γιατί απεικονίζεται καλύτερα η ταλάντωση των τιμών.

Στην επιλογή “ζώνη” ζήτησα, “καμία”.
Στην επιλογή “κινητοί μέσοι” στον πρώτο ζήτησα “range 50 ημερών” και στον δεύτερο “range 200 ημερών”.
Στους “τεχνικούς δείκτες” ζήτησα, “κανένας”, και στις 4 επιλογές.
Τέλος ζήτησα να μου εμφανιστεί το γράφημα.

Τόσο απλά!!!!!!

Ας παρατηρήσουμε λοιπόν μετά από αυτό εκ νέου το γράφημα. Βλέπουμε την γραμμή των τιμών (πράσινη- κόκκινη), τον κινητό μέσο (Μ.Α.) των 200 ημερών με χρώμα μωβ και τον κινητό μέσο (Μ.Α.) των 50 ημερών με χρώμα καφέ, επίσης στο κάτω μέρος βλέπουμε τον όγκο συναλλαγών.

Ας ερμηνεύσουμε τώρα την εικόνα…

Για το διάστημα από το 2003 μέχρι το τέλος του 2008 η αγορά είναι ανοδική,. Τόσο η γραμμή των τιμών όσο και ο Μ.Α των 50 ημερών είναι σχεδόν πάντα πάνω από τον Μ.Α. των 200 ημερών.

Στις αρχές του 2008 παρατηρούμε ότι τόσο η γραμμή των τιμών, όσο και ο Μ.Α των 50 ημερών κόβουν από πάνω προς τα κάτω τον Μ.Α των 200 ημερών. Αυτό είναι σημάδι αλλαγής της τάσης της αγοράς από ανοδική σε καθοδική!!!!!

Η καθοδική αγορά λοιπόν συνεχίζεται με 2 μικρές εναλλαγές, -μία το Β΄ εξάμηνο του 2009 και μία για ένα μήνα στο Α΄ τρίμηνο του 2011-, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 που τόσο η γραμμή των τιμών, όσο και  ο Μ.Α. των 50 ημερών κόβουν από κάτω προς τα πάνω τον Μ.Α των 200 ημερών και βρίσκονται  πάνω από τον Μ.Α των 200 ημερών .

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι όταν η γραμμή των τιμών και ο Μ.Α. των 50 ημερών είναι πάνω από τον Μ.Α των 200 ημερών,  η αγορά είναι ανοδική και όταν, τόσο η γραμμή των τιμών όσο και  ο Μ.Α των 50 ημερών είναι κάτω από τον Μ.Α των 200 ημερών,  η αγορά είναι καθοδική.

Επίσης παρατηρούμε ότι ο όγκος των συναλλαγών αυξάνεται από τον Σεπτέμβρη του 2012 μέχρι σήμερα σε βαθμό πολλαπλάσιο των προηγουμένων ετών. Αυτό κάλλιστα μπορεί να σημαίνει ότι το έξυπνο χρήμα έχει αρχίσει να τοποθετείται.

Βασιζόμενοι αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις παρατηρήσεις, είναι ηλίου φαεινότερο,  πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να εισέλθουμε στην αγορά και πότε να εξέλθουμε έχοντας μακροπρόθεσμο ορίζοντα!!!!!!!

Α.Τ

*Οποιεσδήποτε απόψεις, ειδήσεις, μελέτες, αναλύσεις, τιμές, ή και κάθε άλλη πληροφορία που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται ως γενικά σχόλια για την αγορά, αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις του γράφοντος και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Τόσο το “MONEYPOST.GR” , όσο και ο γράφων, δεν αποδέχονται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή κέρδος που μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από την υιοθέτηση από τρίτους των απόψεων που παρατίθενται.