Την τροποποίηση του από 30/09/2004 προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 155 εκατ. ευρώ, όπως υπεγράφη την 30/11/2012, με την ALPHA Τράπεζα Α.Ε ενέκρινε, μεταξύ άλλων, ομόφωνα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ιονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.

Επίσης, εγκρίθηκε η απόφαση του ΔΣ σχετικά με την αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνη Λεούση, από τον κ. Γεώργιο Ποιμενίδη μέχρι την λήξη της θητείας του ΔΣ.

Η τακτική γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε σήμερα, με απαρτία 98,76%.