Αλλαγές με στόχο την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον αλιευτικό τουρισμό  προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Σήμερα το πρωί στο ΥΝΑ, συμφωνα με πληροφορίες εξετάστηκαν ζητήματα του αλιευτικού τουρισμού ενώ τονίστηκε ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των ελλήνων αλιέων και η ενίσχυση των θέσεων εργασίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας με γνώμονα την αειφόρο διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων, τη διάδοση της οικολογικής συνείδησης, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού.

Το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει τουρίστες που επιβαίνουν σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, να ασκούν τις τεχνικές της αλιείας ως ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, με στόχο τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή να εισφέρονται υπέρ των αλιέων.

Στόχος των συναρμόδιων υπουργείων είναι η δραστηριότητα του αλιευτικού τουρισμού να διενεργείται στο πλαίσιο της διάδοσης της οικολογικής συνείδησης και της αειφόρου ανάπτυξης του θαλασσίου περιβάλλοντος. «Επιδιώκουμε να δοθεί άλλη μια δυνατότητα υποστήριξης του εισοδήματος και αύξησης της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα γενικότερα και της αλιείας και της ιχθυοπαραγωγής ειδικότερα και μάλιστα στις μικρές και απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης.