Μετά την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)», 100% θυγατρικής της ΔΕΗ,  στη συνεδρίαση της 6.6.2013, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Κόλλιας Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.
Ζακολίκος Χρήστος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.
Μασούρας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 28.5.2016.
Μιχαλόπουλος Σαράντης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.
Παπαδόγγονα Σταματίνα, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.
Χάλαρης Γεώργιος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.
Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.