Δεν αποκλείει, αλλά ούτε και θεωρεί δεδομένη η Gazprom τη συμμετοχή της σε νέο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή της εταιρείας.

Όπως δήλωσε «σε περίπτωση προκήρυξης νέου διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, η Gazprom θα μελετήσει λεπτομερώς όλες τις προϋποθέσεις και κατόπιν τούτου θα λάβει την απόφασή της για τη συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή της σε αυτόν».