Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 500 εκατ. ευρώ, έναντι της αρχικής πρότασης για 367 εκατ., θα προχωρήσει τελικά - στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής της - η σλοβενική τράπεζα Nova Ljubljanska Βanka (NLB), βασικός μέτοχος της οποίας είναι το σλοβενικό κράτος. Η τράπεζα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα επιπλέον κεφάλαια μόνο για την τόνωση της κεφαλαιακής της επάρκειας, όπως επισημάνθηκε από τους μετόχους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν σήμερα το ύψος της αύξησης.

Επιπλέον, προβλέπεται κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των ήδη υφιστάμενων μετόχων, σε περίπτωση που νομικές οντότητες του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα πραγματοποιήσουν εγγραφή στις νεοεκδοθείσες μετοχές.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο STA, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι μικρομέτοχοι της τράπεζας θα τεθούν «εκτός παιχνιδιού», αφού το κράτος ήδη ελέγχει - εμμέσως και διαμέσου κρατικών επιχειρήσεων - πάνω από το 90% των μετοχών με δικαιώματα ψήφου και σχεδιάζει να εισφέρει το κεφάλαιο της αύξησης ως μέρος των προσπαθειών του για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος.