Μέρισμα 0,34 ευρώ πρόκειται να προτείνει το ΔΣ της Coca-Cola HBC AG  στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 19/6/2013 στις 11.00 π.μ. στο Theater Casino στο Zug της Ελβετίας.

Φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση, ούτε άλλη Γενική Συνέλευση στην Ελλάδα. Η Γενική Συνέλευση της Coca Cola  Hellenic που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 28/6/2013 και είναι τεχνικού χαρακτήρα και όχι μετόχων.

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Coca-Cola HBC AG   στο Zug θα αποφασίσει  επίσης την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2012, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου του 2013 και την έγκριση του μερίσματος ύψους 0,34 ευρώ ανά μετοχή.

Επίσης θα εγκρίνει την εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ της εταιρείας.

Τέλος θα αποφασίσει και την αλλαγή έδρας  της Coca-Cola HBC AG στην Steinhausen και την τροποποίηση του άρθρου 1 του
του καταστατικού αναλόγως