Τα 260.000 φτάνουν στην Ιταλία τα παιδιά κάτω των 16 ετών που εξαναγκάζονται στην εργασία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ansamed, το 18,4% των παιδιών ηλικίας 14-15 χρονών εργάζονταν. Παράλληλα, Οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της πρόωρης εργασίας στην Ιταλία και του υψηλού ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η μελέτη διεξήχθη με συνεντεύξεις 2000 παιδιών από 15 επαρχίες και 75 σχολεία στην Ιταλία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στην Ιταλία, το 18,2% των μαθητών δεν παίρνουν απολυτήριο από το σχολείο. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 15%.