Ζημιιές παρουσίασε το 2012 η Αττικό Μετρό Α.Ε. που έχει αναλάβει την υλοποίηση των έργων του Μετρό και του ΤΡΑΜ.

Ειδικότερα, η Αττικό Μετρό παρουσίασε το 2012 ζημιές 141,2 εκατ. ευρώ έναντι 339,9 εκατ. ευρώ το 2011, με τις συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις να ανέρχονται στο 1,3 δισ. ευρώ. 

Η εταιρεία παρουσιάζει μηδενικό κύκλο εργασιών δεδομένου ότι η χρηματοδότησή της προέρχεται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Τα ίδια κεφάλαια της Αττικό Μετρό Α.Ε. ανέρχονται στα 2,4 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να έχει καταβάλει φόρο ακίνητης περιουσίας 1,7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Αττικό Μετρό δεν εισπράττει έσοδα από την εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό Αττικής και στηρίζεται στο Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότησή της.