Στην πώληση της κατά 99,99% θυγατρικής SPIDER UK Ltd έναντι ποσού 68.000£ στην εταιρία British Bins Ltd προέβη η SPIDER στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξυγίανση των δραστηριοτήτων της.

Η SPIDER UK Ltd εδρεύει στο Sudbury και δραστηριοποιείται εμπορικά στον κλάδο των περιβαλλοντικών προϊόντων στην Αγγλική αγορά μέσω συμμετοχής της σε δημόσιους διαγωνισμούς είτε απ' ευθείας με μεγάλους πελάτες εκ των οποίων συγκαταλέγονταν και η British Bins Ltd.

Οι δυσκολίες ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο όμιλος SPIDER, σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα ζημιογόνα αποτελέσματα της SPIDER UK Ltd, οδήγησαν την Διοίκηση σε αυτή την απόφαση, μέσω της οποίας λόγω των παραπάνω, πρόκειται να υπάρξει θετική συνεισφορά στα αποτελέσματα της Εταιρίας.