Δεν υπάρχει σχέδιο για απολύσεις εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ, δήλωσε  η διοίκηση της εταιρείας, απαντώντας σε σχετικά

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν υπάρχουν σχέδια απολύσεων εργαζομένων στα ΕΛ.ΤΑ. κι επισημαίνει πως μόλις υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2013-2014, με την οποία και συνομολογήθηκε η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ σε χρονική περίοδο 18 μηνών. Ως «παντελώς ανυπόστατα» χαρακτηρίζει, λοιπόν, τα σχετικά σενάρια.
Μάλιστα, όπως σημειώνεται, στα ΕΛ.ΤΑ., βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα Άμεσων Δράσεων για τον ανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής της εταιρείας που διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και ενισχύει την επιχειρησιακή τους ικανότητα.
Τα ΕΛ.ΤΑ. γνωστοποιούν πως έχουν αποφασίσει την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, με βάση τις επιχειρησιακές τους ανάγκες και αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις, από τους αρμόδιους φορείς