Σήμερα σε ειδική εκδήλωση το ξενοδοχείο Metropolitan του Ομίλου Χανδρή θα πιστοποιηθεί ως Medical Tourism Friendly Hotel (MTFH) από την TÜV Rheinland Hellas.

Kατά την απονομή του πιστοποιητικού  θα παρουσιαστούν στη Διεθνή τουριστική Αγορά οι προδιαγραφές MTFH, και θα αναλυθεί εκτενώς η δομή του συστήματος διαχείρισης ιατρικών τουριστών ή διεθνών ασθενών σε μονάδες φιλοξενίας ενώ θα διανεμηθεί επισήμως για πρώτη φορά το πλαίσιο προδιαγραφών MTFH στο ευρύ κοινό.

Η TÜV Rheinland Hellas, μέλος του Διεθνούς δικτύου TÜV Rheinland Group, εκπόνησε ένα εξειδικευμένο πλαίσιο προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας, το οποίο στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση του ιατρικού τουρίστα ή του διεθνούς ασθενή στους χώρους φιλοξενίας.
Το εν λόγω σύστημα προδιαγραφών οργάνωσης MTFH, μοναδικό και καινοτόμο παγκοσμίως, είναι ταυτόχρονα εγκεκριμένο από τον Διεθνή Οργανισμό πιστοποίησης Ιατρικών Υπυρεσιών TEMOS International, τον μοναδικό Διεθνή πάροχο με εξειδίκευση και αναγνώριση στην πιστοποίηση υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού στον κόσμο.