Από καλύτερη θέση αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες  τις προκλήσεις  μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους αλλά και τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης, αναφέρει η Fitch. Σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να βρίσκονται κάτω από σημαντικές πιέσεις σε ποιότητα ενεργητικού και κερδοφορία, που όμως αναμένεται να μετριαστούν από το 2014

O οίκος εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα προβληματικά δάνεια εντός του 2013, αλλά με ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με το 2012. Στα τέλη του 2012, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν στο 20%-30% του συνόλου, αλλά υπήρξαν ενδείξεις για μικρότερο ρυθμό αύξησης από το δ' τρίμηνο του 2012. 

Εκτιμά ότι οι πιέσεις σε κερδοφορία και κεφάλαια αναμένεται να περιοριστούν το 2014, καθώς η ανεργία αναμένεται να φτάσει στο ανώτατο σημείο της, στο 28,5% στα τέλη του 2013 και εκτιμάται επιστροφή στην ανάπτυξη το 2014, αν και με αναιμικό ρυθμό μόλις 0,3%. 

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι βελτιώνονται οι συνθήκες χρηματοδότησης. Οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά 13% στο εννεάμηνο που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο, δείχνοντας ότι βελτιώνεται η εμπιστοσύνη των καταθετών. Αυτή η τάση είναι εύθραυστη μετά την κυπριακή τραπεζική κρίση, σημειώνει ο οίκος.

Η Fitch εκτιμά ότι η κερδοφορία των τραπεζών θα παραμείνει αδύναμη με υψηλές επισφάλειες και πιεσμένα έσοδα, σε μια οικονομία που αναμένεται να εμφανίσει ύφεση 4,3% το 2013. 

Ο δείκτης δανείων / καταθέσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών βελτιώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στα -ακόμη υψηλά- επίπεδα του 132% στα τέλη του 2012, με τις τράπεζες να εξαρτώντας από τις κεντρικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση του 25% των στοιχείων ενεργητικού τους στα τέλη του α' τριμήνου του 2013.

Ο οίκος εκτιμά ότι η Eurobank θα είναι η μόνη τράπεζα που θα παραμείνει κρατική. Η Alpha Bank πέτυχε ήδη το στόχο του 10% για τη συμμετοχή των ιδιωτών στην αύξηση, ο στόχος είναι ήδη εξασφαλισμένος για την ΑΜΚ της Πειραιώς και η Εθνική αναμένεται να ακολουθήσει, καταλήγει η Fitch.